Thống kê XSMT 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 1 tháng

99Về 4 lần

93Về 3 lần

88Về 2 lần

89Về 2 lần

20Về 2 lần

53Về 2 lần

23Về 2 lần

68Về 2 lần

03Về 2 lần

31Về 2 lần

96Về 2 lần

14Về 2 lần

16Về 2 lần

55Về 2 lần

64Về 2 lần

01Về 2 lần

65Về 1 lần

82Về 1 lần

09Về 1 lần

84Về 1 lần

74Về 1 lần

52Về 1 lần

72Về 1 lần

71Về 1 lần

11Về 1 lần

67Về 1 lần

27Về 1 lần

98Về 1 lần

81Về 1 lần

60Về 1 lần

79Về 1 lần

25Về 1 lần

02Về 1 lần

35Về 1 lần

47Về 1 lần

37Về 1 lần

30Về 1 lần

29Về 1 lần

56Về 1 lần

54Về 1 lần

70Về 1 lần

38Về 1 lần

06Về 1 lần

45Về 1 lần

58Về 1 lần

33Về 1 lần

62Về 1 lần

50Về 1 lần

05Về 1 lần

39Về 1 lần

08Về 1 lần

80Về 1 lần

97Về 1 lần

42Về 1 lần

83Về 1 lần

43Về 1 lần

GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 25/05/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 25/05/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 25/05/2024
Giải đặc biệt 476726685962743279
Giải Nhất 747598193037278
Giải Nhì 174400442144178
Giải Ba 828677042381761441407154862892
Giải Bốn 108385116845114427989762005078110476116712217628759244543902593227333123488989135117413360040731485952847
Giải Năm 506282865345
Giải Sáu 789649813544708017576006803715496704
Giải Bảy 881033091
Giải Tám 888499
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
14
26, 23, 20
38
40, 47, 44
59
67, 68, 62
78
81, 81, 88
98, 96
Xổ số Đắk Nông
14
26, 23, 20
38
40, 47, 44
59
67, 68, 62
78
81, 81, 88
98, 96
Xổ số Quảng Ngãi
14
26, 23, 20
38
40, 47, 44
59
67, 68, 62
78
81, 81, 88
98, 96
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 24/05/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 24/05/2024
Giải đặc biệt 397150052482
Giải Nhất 4629624585
Giải Nhì 6076295710
Giải Ba 23283440325358178232
Giải Bốn 1422829117077043541164460039508339374442030397949302131844484864195921
Giải Năm 16085712
Giải Sáu 070688081079227203022313
Giải Bảy 665512
Giải Tám 7472
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
04, 08, 06, 08
17, 11
28
32
50, 50
62, 60, 65
79, 74
83
96, 93
Xổ số Ninh Thuận
04, 08, 06, 08
17, 11
28
32
50, 50
62, 60, 65
79, 74
83
96, 93
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 23/05/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 23/05/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 23/05/2024
Giải đặc biệt 725475052696193859
Giải Nhất 462478396365927
Giải Nhì 639918404344011
Giải Ba 489388161887663273313403962519
Giải Bốn 565863130927709970436817332473427179800171124948150870593489859733266392594304205111498332456294088011289
Giải Năm 657808921862
Giải Sáu 298596819431629628068918299708887340
Giải Bảy 814465954
Giải Tám 524308
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
09, 09
18, 17, 14
38, 31
47, 43
52
75, 73, 73, 78
86, 85, 81
91
Xổ số Quảng Bình
09, 09
18, 17, 14
38, 31
47, 43
52
75, 73, 73, 78
86, 85, 81
91
Xổ số Quảng Trị
09, 09
18, 17, 14
38, 31
47, 43
52
75, 73, 73, 78
86, 85, 81
91
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 22/05/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 22/05/2024
Giải đặc biệt 864720890557
Giải Nhất 8459338925
Giải Nhì 2297030175
Giải Ba 14445418711460773089
Giải Bốn 5504128061387738859045362780723662536423291438404427784458612025299028
Giải Năm 12003815
Giải Sáu 172701756116391677199904
Giải Bảy 915657
Giải Tám 8301
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
00
16, 15
20, 25, 27
45, 41
61, 62
70, 71, 73, 72, 75
83
93, 90
Xổ số Khánh Hòa
00
16, 15
20, 25, 27
45, 41
61, 62
70, 71, 73, 72, 75
83
93, 90
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 21/05/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 21/05/2024
Giải đặc biệt 191463392574
Giải Nhất 9731544769
Giải Nhì 6670742199
Giải Ba 66842014434726359910
Giải Bốn 4183660907141851654720731417041284235095970209607477087019493990001200
Giải Năm 41333566
Giải Sáu 930387923642242786173900
Giải Bảy 209851
Giải Tám 6462
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
07, 07, 04, 03, 09
15
36, 31, 33
42, 43, 47, 42, 42
63, 64
85
92
Xổ số Quảng Nam
07, 07, 04, 03, 09
15
36, 31, 33
42, 43, 47, 42, 42
63, 64
85
92
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 20/05/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 20/05/2024
Giải đặc biệt 042509054991
Giải Nhất 8083965869
Giải Nhì 2205894924
Giải Ba 95207084840710787710
Giải Bốn 0638639864278756755412858051054427553544856927235598587709636475071274
Giải Năm 24297389
Giải Sáu 598487183841301340864063
Giải Bảy 961752
Giải Tám 5470
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
09, 07, 05
18
29
39
41
58, 54, 58, 54
64, 61
75, 75
84, 86, 84
Xổ số Thừa Thiên Huế
09, 07, 05
18
29
39
41
58, 54, 58, 54
64, 61
75, 75
84, 86, 84
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 19/05/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 19/05/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 19/05/2024
Giải đặc biệt 298117839184979256
Giải Nhất 155704980285188
Giải Nhì 385561411299655
Giải Ba 588399405889275950679314244156
Giải Bốn 752727984881975673489101167044006103961541186172745618308029724062218843607690266417240506659317772000746
Giải Năm 353897926295
Giải Sáu 791935742056709061338510832570387818
Giải Bảy 425573065
Giải Tám 390645
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
17, 11, 10, 19
25
39, 38, 39
48, 48, 44
56, 58, 56
70, 72, 75, 74
Xổ số Kon tum
17, 11, 10, 19
25
39, 38, 39
48, 48, 44
56, 58, 56
70, 72, 75, 74
Xổ số Thừa Thiên Huế
17, 11, 10, 19
25
39, 38, 39
48, 48, 44
56, 58, 56
70, 72, 75, 74
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 18/05/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 18/05/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 18/05/2024
Giải đặc biệt 558046389600613514
Giải Nhất 057533077315772
Giải Nhì 959290203392897
Giải Ba 816474739730492710998928689601
Giải Bốn 994397087544807086552165736188939134383428565184807995258895257020833114292125431796266320338467344978514
Giải Năm 116014666092
Giải Sáu 660775140308607222954868140927703883
Giải Bảy 290423806
Giải Tám 583893
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07, 07, 08
13, 14
29
39
46, 47
53, 55, 57, 58
60
75
88
97, 90
Xổ số Đắk Nông
07, 07, 08
13, 14
29
39
46, 47
53, 55, 57, 58
60
75
88
97, 90
Xổ số Quảng Ngãi
07, 07, 08
13, 14
29
39
46, 47
53, 55, 57, 58
60
75
88
97, 90
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 17/05/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 17/05/2024
Giải đặc biệt 184332886604
Giải Nhất 1252217518
Giải Nhì 8200516895
Giải Ba 79853741785253714967
Giải Bốn 0283665039608015536345869371999776026144198892492737656237171101204227
Giải Năm 06562903
Giải Sáu 129154203132397251383608
Giải Bảy 313403
Giải Tám 2993
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
05, 01
13
22, 20, 29
32, 36, 39, 32
53, 56
63, 69, 60
78
99, 91
Xổ số Ninh Thuận
05, 01
13
22, 20, 29
32, 36, 39, 32
53, 56
63, 69, 60
78
99, 91
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 16/05/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 16/05/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 16/05/2024
Giải đặc biệt 229333843919810920
Giải Nhất 586063791029794
Giải Nhì 184487185591501
Giải Ba 792830364161783143359848400370
Giải Bốn 008757294415426454243747663152806693450213226606623548600492298856160815651234721897132059741881694872413
Giải Năm 606614926363
Giải Sáu 552388004872924986495274431560497073
Giải Bảy 356868001
Giải Tám 565333
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
06, 00
26, 24, 23
33
48, 41, 44
52, 56, 56
69, 66
75, 76, 72
83
Xổ số Quảng Bình
06, 00
26, 24, 23
33
48, 41, 44
52, 56, 56
69, 66
75, 76, 72
83
Xổ số Quảng Trị
06, 00
26, 24, 23
33
48, 41, 44
52, 56, 56
69, 66
75, 76, 72
83
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 15/05/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 15/05/2024
Giải đặc biệt 421752861225
Giải Nhất 9935408006
Giải Nhì 9783114039
Giải Ba 51202341189237559315
Giải Bốn 6193697667864275092231968470575622615214159890934344446812173622208386
Giải Năm 36663127
Giải Sáu 902927526653547955829976
Giải Bảy 286682
Giải Tám 2000
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
02
18
27, 22, 26, 29, 20
31, 36
52, 54, 57, 52, 53
67, 68, 66
86
Xổ số Khánh Hòa
02
18
27, 22, 26, 29, 20
31, 36
52, 54, 57, 52, 53
67, 68, 66
86
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 14/05/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 14/05/2024
Giải đặc biệt 929509551652
Giải Nhất 8706604371
Giải Nhì 3545246185
Giải Ba 19471441045351821677
Giải Bốn 1537285541139571311023371625024466205325906264506793999974995814173736
Giải Năm 26828793
Giải Sáu 543690782636069649113293
Giải Bảy 838101
Giải Tám 8953
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
09, 04, 02
10
36, 36, 38
41
52, 57
66, 62
71, 72, 71, 78
82, 89
Xổ số Quảng Nam
09, 04, 02
10
36, 36, 38
41
52, 57
66, 62
71, 72, 71, 78
82, 89
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 13/05/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 13/05/2024
Giải đặc biệt 011632941762
Giải Nhất 6539084587
Giải Nhì 2919187666
Giải Ba 15224193343983747361
Giải Bốn 3533594493057156521149249052520194698980813577027288941429745616531277
Giải Năm 11027379
Giải Sáu 178417635820429741848988
Giải Bảy 354407
Giải Tám 9755
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
02
15, 11
24, 20
32, 34, 35
49, 46
52, 54
63
84
90, 91, 93, 97
Xổ số Thừa Thiên Huế
02
15, 11
24, 20
32, 34, 35
49, 46
52, 54
63
84
90, 91, 93, 97
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 12/05/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 12/05/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 12/05/2024
Giải đặc biệt 293762756179643774
Giải Nhất 395211209631072
Giải Nhì 764085628636444
Giải Ba 415652986515442178911521885265
Giải Bốn 839826917608056297104571819143647640239077922214545623852626532055353295372938004964675312239861631308074
Giải Năm 496619041009
Giải Sáu 675911561636166751198554351725989571
Giải Bảy 422225500
Giải Tám 422380
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
08
10, 18
21, 22
36
43, 42
56, 59, 56
62, 65, 65, 64, 66
76
82
Xổ số Kon tum
08
10, 18
21, 22
36
43, 42
56, 59, 56
62, 65, 65, 64, 66
76
82
Xổ số Thừa Thiên Huế
08
10, 18
21, 22
36
43, 42
56, 59, 56
62, 65, 65, 64, 66
76
82
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 11/05/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 11/05/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 11/05/2024
Giải đặc biệt 377478796887995138
Giải Nhất 251308771602078
Giải Nhì 919400777533375
Giải Ba 073028747808739299673178770402
Giải Bốn 365622240917261212319041947100660554726061719456368888469092600156605342129243566324718468060361661355754
Giải Năm 148483029885
Giải Sáu 300508043434093369071338222272604696
Giải Bảy 530050391
Giải Tám 165005
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
02, 09, 00, 05, 04
19, 16
30, 31, 34, 30
40
55
62, 61
78, 78
84
Xổ số Đắk Nông
02, 09, 00, 05, 04
19, 16
30, 31, 34, 30
40
55
62, 61
78, 78
84
Xổ số Quảng Ngãi
02, 09, 00, 05, 04
19, 16
30, 31, 34, 30
40
55
62, 61
78, 78
84
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 10/05/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 10/05/2024
Giải đặc biệt 633242835554
Giải Nhất 3068581486
Giải Nhì 6143337606
Giải Ba 13160862034861724844
Giải Bốn 6919399773276521069937629439368443285886057591308015525265768825906056
Giải Năm 10643109
Giải Sáu 225035790272074110348006
Giải Bảy 606183
Giải Tám 3068
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
03, 06
29
33, 36, 32, 30
42
52, 50
60, 64
73, 79, 72
85
93, 99
Xổ số Ninh Thuận
03, 06
29
33, 36, 32, 30
42
52, 50
60, 64
73, 79, 72
85
93, 99
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 09/05/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 09/05/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 09/05/2024
Giải đặc biệt 051442592069827848
Giải Nhất 889049090057925
Giải Nhì 232772847194889
Giải Ba 884140218651368542676161165958
Giải Bốn 248120127456360167546970066163349061281516997125815362767846924922308514351501620742852648432972280260751
Giải Năm 379368034986
Giải Sáu 991009090857540417001800241473271503
Giải Bảy 833527110
Giải Tám 371496
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
04, 00, 06, 09
14, 12, 10
33, 37
42
54, 57
60, 63
77, 74
86
93
Xổ số Quảng Bình
04, 00, 06, 09
14, 12, 10
33, 37
42
54, 57
60, 63
77, 74
86
93
Xổ số Quảng Trị
04, 00, 06, 09
14, 12, 10
33, 37
42
54, 57
60, 63
77, 74
86
93
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 08/05/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 08/05/2024
Giải đặc biệt 762242136971
Giải Nhất 9364085209
Giải Nhì 2583196078
Giải Ba 76421274960266616854
Giải Bốn 9737368771026519363409607034324449884856299294599844405399043172976944
Giải Năm 19623755
Giải Sáu 602006695199708083934653
Giải Bảy 285803
Giải Tám 9323
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07
21, 20
31, 34, 32
42, 40
51
62, 69
73, 71
85
96, 98, 99, 93
Xổ số Khánh Hòa
07
21, 20
31, 34, 32
42, 40
51
62, 69
73, 71
85
96, 98, 99, 93
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 07/05/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 07/05/2024
Giải đặc biệt 138194951755
Giải Nhất 9652223655
Giải Nhì 8441470480
Giải Ba 78850358024476880111
Giải Bốn 1060817257727742904854117564014740685544842513791049981811301030492204
Giải Năm 47036218
Giải Sáu 313348183417699432832190
Giải Bảy 748505
Giải Tám 7111
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
02, 08, 01, 06, 03
14, 17, 18, 17
22
33
48, 48
50, 57
74, 71
94
Xổ số Quảng Nam
02, 08, 01, 06, 03
14, 17, 18, 17
22
33
48, 48
50, 57
74, 71
94
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 06/05/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 06/05/2024
Giải đặc biệt 416753643466
Giải Nhất 8760634087
Giải Nhì 1282094928
Giải Ba 95466288275296482007
Giải Bốn 3013407411759711122440751513347519916852863996315563208711696555280855
Giải Năm 91212105
Giải Sáu 145031410876758620267012
Giải Bảy 509276
Giải Tám 3199
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
06, 09
11
20, 27, 24, 21
34, 34, 31
41
53, 51, 50
66
71, 76
99
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 09
11
20, 27, 24, 21
34, 34, 31
41
53, 51, 50
66
71, 76
99
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 05/05/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 05/05/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 05/05/2024
Giải đặc biệt 300892992050942752
Giải Nhất 939328190281306
Giải Nhì 515874135767574
Giải Ba 786452651655215824102945120215
Giải Bốn 315421962546707684155514628062087438974932671969385724767019787849717804149710216076179639270524377085010
Giải Năm 243326162768
Giải Sáu 589101559660854907196344232834342479
Giải Bảy 662712464
Giải Tám 998903
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
07
16, 15
25
32, 33
45, 42, 46, 43
55
62, 60, 62
87
92, 91, 99
Xổ số Kon tum
07
16, 15
25
32, 33
45, 42, 46, 43
55
62, 60, 62
87
92, 91, 99
Xổ số Thừa Thiên Huế
07
16, 15
25
32, 33
45, 42, 46, 43
55
62, 60, 62
87
92, 91, 99
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 04/05/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 04/05/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 04/05/2024
Giải đặc biệt 304905159781335201
Giải Nhất 158336128886364
Giải Nhì 171110635551996
Giải Ba 878842310825372320805359345642
Giải Bốn 287289703904845324433947163591986356682885081908218876688687667889851730762413361312308472551928166090017
Giải Năm 255574348108
Giải Sáu 638307311787774473909555906536625288
Giải Bảy 733417416
Giải Tám 826414
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
05, 08
11
28
33, 39, 35, 31, 33
45, 43
55
71
84, 83, 87, 82
91
Xổ số Đắk Nông
05, 08
11
28
33, 39, 35, 31, 33
45, 43
55
71
84, 83, 87, 82
91
Xổ số Quảng Ngãi
05, 08
11
28
33, 39, 35, 31, 33
45, 43
55
71
84, 83, 87, 82
91
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 03/05/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 03/05/2024
Giải đặc biệt 371175920918
Giải Nhất 1413341117
Giải Nhì 5658431911
Giải Ba 58227330994425228015
Giải Bốn 2983930301274603550277890697220947930299602764580033026573536777605632
Giải Năm 09371583
Giải Sáu 643560832722645707437041
Giải Bảy 131256
Giải Tám 0116
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
01, 02, 01
27, 22, 22
33, 39, 37, 35, 31
60
75, 79
84, 83
99, 90
Xổ số Ninh Thuận
01, 02, 01
27, 22, 22
33, 39, 37, 35, 31
60
75, 79
84, 83
99, 90
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 02/05/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 02/05/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 02/05/2024
Giải đặc biệt 517422249510896991
Giải Nhất 607196806004420
Giải Nhì 936877861768536
Giải Ba 626893633834937441380787752130
Giải Bốn 775451188123755570828439285735379171434006017724661062352914214959773278932971336453842081622054332789854
Giải Năm 334337178080
Giải Sáu 725098797905340482297849755319762454
Giải Bảy 676854332
Giải Tám 096567
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
05, 09
19, 17
22
38, 35
45, 43
55, 50
79, 76
87, 89, 81, 82
92
Xổ số Quảng Bình
05, 09
19, 17
22
38, 35
45, 43
55, 50
79, 76
87, 89, 81, 82
92
Xổ số Quảng Trị
05, 09
19, 17
22
38, 35
45, 43
55, 50
79, 76
87, 89, 81, 82
92
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 01/05/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 01/05/2024
Giải đặc biệt 330440846835
Giải Nhất 0249541026
Giải Nhì 6670493371
Giải Ba 91756092877631374509
Giải Bốn 0784854004782076876788881386914005720644991777761698745533722457670708
Giải Năm 06996972
Giải Sáu 931322208483061555396274
Giải Bảy 853823
Giải Tám 8802
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
04, 04, 07
13
20
40, 48
56, 57, 53
67
87, 81, 83, 88
95, 91, 99
Xổ số Khánh Hòa
04, 04, 07
13
20
40, 48
56, 57, 53
67
87, 81, 83, 88
95, 91, 99
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 30/04/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 30/04/2024
Giải đặc biệt 529219293013
Giải Nhất 3486150907
Giải Nhì 3185228243
Giải Ba 31579594534322422520
Giải Bốn 8220739528066005694294185747965920421016258127097750224246697573649734
Giải Năm 73848422
Giải Sáu 324667687192091362771507
Giải Bảy 073250
Giải Tám 2035
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
07, 00, 04
19
28, 20
42, 46
52, 53
61, 68
79, 73
85, 84
96, 92
Xổ số Quảng Nam
07, 00, 04
19
28, 20
42, 46
52, 53
61, 68
79, 73
85, 84
96, 92
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 29/04/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 29/04/2024
Giải đặc biệt 629502983217
Giải Nhất 7710700306
Giải Nhì 0796602619
Giải Ba 18028715305860768578
Giải Bốn 6285300827316447627195066090045069187122444172755537153958967458817115
Giải Năm 16360003
Giải Sáu 332086904475310966493232
Giải Bảy 810833
Giải Tám 4703
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
02, 07, 04
10
28, 27, 20
30, 36
44, 47
53
66, 66
71, 75
91, 90
Xổ số Thừa Thiên Huế
02, 07, 04
10
28, 27, 20
30, 36
44, 47
53
66, 66
71, 75
91, 90
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 28/04/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 28/04/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 28/04/2024
Giải đặc biệt 014259905021645478
Giải Nhất 198749763890731
Giải Nhì 858748302198934
Giải Ba 731196403632784241514130217205
Giải Bốn 428352152137930008263355092100989622625770549090569663335585947385017385199329810726227351663765791443806
Giải Năm 519493185510
Giải Sáu 722193680733209101148858337967451788
Giải Bảy 230787367
Giải Tám 682599
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
00
19
21, 26, 21
36, 35, 30, 33, 30
59, 50
62, 68, 68
74, 74
94
Xổ số Kon tum
00
19
21, 26, 21
36, 35, 30, 33, 30
59, 50
62, 68, 68
74, 74
94
Xổ số Thừa Thiên Huế
00
19
21, 26, 21
36, 35, 30, 33, 30
59, 50
62, 68, 68
74, 74
94
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 27/04/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 27/04/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 27/04/2024
Giải đặc biệt 341749575240487281
Giải Nhất 942595019952970
Giải Nhì 660073565626212
Giải Ba 571939166275064238481023106997
Giải Bốn 851270339683448122676373973770853176542648804127787689758605243825558670744649468933620001889478410533408
Giải Năm 407783966501
Giải Sáu 319163374833429910391244487993921211
Giải Bảy 801123980
Giải Tám 795527
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07, 01
17
27
39, 37, 33
49, 48
59
62, 67
70, 77, 79
93, 96, 91
Xổ số Đắk Nông
07, 01
17
27
39, 37, 33
49, 48
59
62, 67
70, 77, 79
93, 96, 91
Xổ số Quảng Ngãi
07, 01
17
27
39, 37, 33
49, 48
59
62, 67
70, 77, 79
93, 96, 91
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 26/04/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 26/04/2024
Giải đặc biệt 585889780439
Giải Nhất 2242576120
Giải Nhì 9332388618
Giải Ba 31376259914766796890
Giải Bốn 7424696387268908275303687696645687472207784569072232287368648256690238
Giải Năm 78933718
Giải Sáu 433183713728199478990535
Giải Bảy 211540
Giải Tám 9631
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
11
25, 23, 28
31
46
53
64
76, 74, 71
89, 87, 87
91, 90, 93, 96
Xổ số Ninh Thuận
11
25, 23, 28
31
46
53
64
76, 74, 71
89, 87, 87
91, 90, 93, 96
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 25/04/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 25/04/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 25/04/2024
Giải đặc biệt 288648137522126179
Giải Nhất 165391544710558
Giải Nhì 943934196437937
Giải Ba 077047250145842030505122305852
Giải Bốn 629909775743117516594717419987205736906461452766764768076922322465255528386841772448648035391481587577248
Giải Năm 462337928675
Giải Sáu 518632117358098620034671037170292408
Giải Bảy 288707081
Giải Tám 988160
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
04, 01
17, 11
23
39
48
57, 59, 58
74, 73
87, 86, 88
93, 90, 98
Xổ số Quảng Bình
04, 01
17, 11
23
39
48
57, 59, 58
74, 73
87, 86, 88
93, 90, 98
Xổ số Quảng Trị
04, 01
17, 11
23
39
48
57, 59, 58
74, 73
87, 86, 88
93, 90, 98

Cập nhật thống kê kết quả {CHANNEL}

Click cập nhật dữ liệu XSMN tại đây
loading data