Thống kê XSMT 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 1 tháng

93Về 4 lần

49Về 4 lần

89Về 3 lần

32Về 3 lần

70Về 3 lần

12Về 3 lần

71Về 2 lần

29Về 2 lần

34Về 2 lần

15Về 2 lần

86Về 2 lần

51Về 2 lần

26Về 2 lần

97Về 2 lần

73Về 2 lần

44Về 2 lần

39Về 2 lần

98Về 2 lần

05Về 1 lần

40Về 1 lần

64Về 1 lần

61Về 1 lần

45Về 1 lần

35Về 1 lần

83Về 1 lần

21Về 1 lần

75Về 1 lần

17Về 1 lần

06Về 1 lần

47Về 1 lần

99Về 1 lần

76Về 1 lần

27Về 1 lần

67Về 1 lần

54Về 1 lần

22Về 1 lần

55Về 1 lần

25Về 1 lần

20Về 1 lần

96Về 1 lần

82Về 1 lần

63Về 1 lần

50Về 1 lần

41Về 1 lần

58Về 1 lần

56Về 1 lần

01Về 1 lần

68Về 1 lần

48Về 1 lần

24Về 1 lần

GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 02/12/2023Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 02/12/2023Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 02/12/2023
Giải đặc biệt 014567766838528610
Giải Nhất 588008467071185
Giải Nhì 783631025997494
Giải Ba 985176538418870135159317416177
Giải Bốn 994861683588803851408354777624296448499557652682944071621088673682177447288240393688704978137693585224422
Giải Năm 822629328094
Giải Sáu 641583122201398963173439158083943819
Giải Bảy 749756228
Giải Tám 495801
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
00, 03, 01
17, 15, 12
24, 26
35
40, 47, 44, 49, 49
67, 63
84, 86
Xổ số Đắk Nông
00, 03, 01
17, 15, 12
24, 26
35
40, 47, 44, 49, 49
67, 63
84, 86
Xổ số Quảng Ngãi
00, 03, 01
17, 15, 12
24, 26
35
40, 47, 44, 49, 49
67, 63
84, 86
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 01/12/2023Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 01/12/2023
Giải đặc biệt 331504000736
Giải Nhất 7130799789
Giải Nhì 0705701620
Giải Ba 49124069270214042326
Giải Bốn 1486969329792140856671701693039065258344977310078515418213963924435309
Giải Năm 19643913
Giải Sáu 974633158741528595134584
Giải Bảy 558645
Giải Tám 5444
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
04, 07, 01, 03
14, 15
24, 27, 29
46, 41
57, 52, 58, 54
69, 66, 64
Xổ số Ninh Thuận
04, 07, 01, 03
14, 15
24, 27, 29
46, 41
57, 52, 58, 54
69, 66, 64
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 30/11/2023Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 30/11/2023Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 30/11/2023
Giải đặc biệt 832616247509627606
Giải Nhất 255646203912551
Giải Nhì 327348086136566
Giải Ba 162555396492805470140730719087
Giải Bốn 632939648897938328660946797783933384936616020342654862727117127922631680828897500496536265970866614572587
Giải Năm 591116528319
Giải Sáu 930024593847609807253382319597141737
Giải Bảy 343442401
Giải Tám 297096
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
00
16, 11
29
34, 38, 38
47, 43
55, 59
64, 64, 66, 67
88, 83
93
Xổ số Quảng Bình
00
16, 11
29
34, 38, 38
47, 43
55, 59
64, 64, 66, 67
88, 83
93
Xổ số Quảng Trị
00
16, 11
29
34, 38, 38
47, 43
55, 59
64, 64, 66, 67
88, 83
93
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 29/11/2023Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 29/11/2023
Giải đặc biệt 067158515249
Giải Nhất 7121550169
Giải Nhì 6997396978
Giải Ba 22963412050077583639
Giải Bốn 4810947695266037452144090093780410122104822358953392080212122669859398
Giải Năm 83058623
Giải Sáu 217331507430994722524339
Giải Bảy 274785
Giải Tám 9382
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
05, 09, 03, 01, 05
15
21
30
58, 50
63
73, 78, 73, 74
95, 90, 93
Xổ số Khánh Hòa
05, 09, 03, 01, 05
15
21
30
58, 50
63
73, 78, 73, 74
95, 90, 93
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 28/11/2023Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 28/11/2023
Giải đặc biệt 946593355220
Giải Nhất 9156117275
Giải Nhì 8288114846
Giải Ba 00436863044306098137
Giải Bốn 5473388797857543289008874890423503596280553297855475065955005543944593
Giải Năm 75879532
Giải Sáu 128495904561485240404591
Giải Bảy 558751
Giải Tám 2025
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
04
20
36, 33, 35
42
54, 58
61, 61
74
81, 87, 84
93, 97, 90, 90
Xổ số Quảng Nam
04
20
36, 33, 35
42
54, 58
61, 61
74
81, 87, 84
93, 97, 90, 90
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 27/11/2023Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 27/11/2023
Giải đặc biệt 401919533609
Giải Nhất 2777527132
Giải Nhì 4320307693
Giải Ba 47548291317043256346
Giải Bốn 9064050400007379044502023099460315316088611645593683918032703802547898
Giải Năm 14901753
Giải Sáu 978958881759217303246037
Giải Bảy 366627
Giải Tám 9832
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
03, 00
19
23
31, 37
48, 40, 45, 46
53, 59
66
75
89, 88
90, 98
Xổ số Thừa Thiên Huế
03, 00
19
23
31, 37
48, 40, 45, 46
53, 59
66
75
89, 88
90, 98
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 26/11/2023Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 26/11/2023Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 26/11/2023
Giải đặc biệt 882509878232761434
Giải Nhất 701643645957684
Giải Nhì 822935480157747
Giải Ba 336589161312733793398182986580
Giải Bốn 629429965070886382236184504921728818813452299643450292916086498116177919995742515625865265832891661969324
Giải Năm 975326799317
Giải Sáu 330245729142287950825028740033916405
Giải Bảy 798929529
Giải Tám 972622
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
09, 02
13
23, 21
42, 45, 42
58, 50, 53
64
72
86, 81
93, 98, 97
Xổ số Kon tum
09, 02
13
23, 21
42, 45, 42
58, 50, 53
64
72
86, 81
93, 98, 97
Xổ số Thừa Thiên Huế
09, 02
13
23, 21
42, 45, 42
58, 50, 53
64
72
86, 81
93, 98, 97
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 25/11/2023Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 25/11/2023Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 25/11/2023
Giải đặc biệt 908857721110815234
Giải Nhất 018650295151531
Giải Nhì 478743425078898
Giải Ba 100130692808648953229271365037
Giải Bốn 993999759294374264786710977484054161533720478324939490644551900076124640542904647675807275472354793663672
Giải Năm 490501924196
Giải Sáu 414277124437883708232557049824984182
Giải Bảy 052639628
Giải Tám 556350
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
09, 05
13, 16, 12
28
37
42
57, 52, 55
65
74, 74, 78
84
99, 92
Xổ số Đắk Nông
09, 05
13, 16, 12
28
37
42
57, 52, 55
65
74, 74, 78
84
99, 92
Xổ số Quảng Ngãi
09, 05
13, 16, 12
28
37
42
57, 52, 55
65
74, 74, 78
84
99, 92
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 24/11/2023Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 24/11/2023
Giải đặc biệt 420075419588
Giải Nhất 0915302870
Giải Nhì 6055929994
Giải Ba 39137431032595565598
Giải Bốn 9014619251248901346737274848051811487543253354053734751951358308550164
Giải Năm 41926179
Giải Sáu 816497674765657808640081
Giải Bảy 579396
Giải Tám 5168
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
03, 05
14
37
46
53, 59, 51, 51
67, 64, 67, 65
75, 74, 79
90, 92
Xổ số Ninh Thuận
03, 05
14
37
46
53, 59, 51, 51
67, 64, 67, 65
75, 74, 79
90, 92
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 23/11/2023Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 23/11/2023Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 23/11/2023
Giải đặc biệt 700957935249192955
Giải Nhất 018137230444061
Giải Nhì 142145873949357
Giải Ba 972424566045508334413209960393
Giải Bốn 824115552334470664893606967093463042764830004265879554138774302954795988584441638549853197614614182968335
Giải Năm 973356596430
Giải Sáu 971543199182439424620807857918865944
Giải Bảy 011614937
Giải Tám 708648
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
04
13, 14, 11, 15, 19, 11
23
33
42
57
60, 69
70, 70
89, 82
93
Xổ số Quảng Bình
04
13, 14, 11, 15, 19, 11
23
33
42
57
60, 69
70, 70
89, 82
93
Xổ số Quảng Trị
04
13, 14, 11, 15, 19, 11
23
33
42
57
60, 69
70, 70
89, 82
93
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 22/11/2023Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 22/11/2023
Giải đặc biệt 388440207691
Giải Nhất 3765835237
Giải Nhì 6818358544
Giải Ba 54626349798205085104
Giải Bốn 5670132643221851493508174114328169786536366607221977764553602355903654
Giải Năm 12593572
Giải Sáu 982858797222087415917824
Giải Bảy 446576
Giải Tám 9386
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
01
26, 28, 22
35, 32
40, 43, 46
58, 59
79, 74, 79
83, 85
97, 93
Xổ số Khánh Hòa
01
26, 28, 22
35, 32
40, 43, 46
58, 59
79, 74, 79
83, 85
97, 93
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 21/11/2023Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 21/11/2023
Giải đặc biệt 546904069039
Giải Nhất 3093273592
Giải Nhì 8492599389
Giải Ba 89414916659336586133
Giải Bốn 7773162463642783798728600490724576133360427553967559444336862252878559
Giải Năm 49485192
Giải Sáu 147931096838286235121017
Giải Bảy 530365
Giải Tám 9312
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
04, 00, 09
14
25
32, 31, 38, 30
48
65, 63, 61
78, 72, 79
87
93
Xổ số Quảng Nam
04, 00, 09
14
25
32, 31, 38, 30
48
65, 63, 61
78, 72, 79
87
93
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 20/11/2023Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 20/11/2023
Giải đặc biệt 829687968527
Giải Nhất 8722622977
Giải Nhì 4016646852
Giải Ba 00806366949993640669
Giải Bốn 3597966546753255610103710429954630381319428323450170979191274679103386
Giải Năm 17984124
Giải Sáu 070672255712668997942270
Giải Bảy 671357
Giải Tám 3471
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
06, 01, 03, 06
10, 12
26, 25, 25
34
46
66
79, 71
87
94, 95, 98
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 01, 03, 06
10, 12
26, 25, 25
34
46
66
79, 71
87
94, 95, 98
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 19/11/2023Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 19/11/2023Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 19/11/2023
Giải đặc biệt 868856908406208763
Giải Nhất 686659996701306
Giải Nhì 303043592531296
Giải Ba 516792192388334517684907102898
Giải Bốn 186096790549299206676169215493526385919545776970448329425188416591440079961737620147984793554363904084248
Giải Năm 382930243514
Giải Sáu 204723084449227071512313188833357090
Giải Bảy 407283189
Giải Tám 675641
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
04, 09, 05, 08, 07
23, 29
38
47, 49
56
65, 67, 67
79
99, 92, 93
Xổ số Kon tum
04, 09, 05, 08, 07
23, 29
38
47, 49
56
65, 67, 67
79
99, 92, 93
Xổ số Thừa Thiên Huế
04, 09, 05, 08, 07
23, 29
38
47, 49
56
65, 67, 67
79
99, 92, 93
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 18/11/2023Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 18/11/2023Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 18/11/2023
Giải đặc biệt 640591909424274561
Giải Nhất 394510338899453
Giải Nhì 381001168058878
Giải Ba 151852742582215099997159612498
Giải Bốn 716909812688216205308379995942579419334376402408953347137632725619482100227105346149582208299066998990967
Giải Năm 459026984323
Giải Sáu 688424729863645229645394770688066191
Giải Bảy 615345456
Giải Tám 398973
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
00
16, 15
25, 26
30, 39
42, 41
51
63
72
85, 84
91, 90, 99, 90
Xổ số Đắk Nông
00
16, 15
25, 26
30, 39
42, 41
51
63
72
85, 84
91, 90, 99, 90
Xổ số Quảng Ngãi
00
16, 15
25, 26
30, 39
42, 41
51
63
72
85, 84
91, 90, 99, 90
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 17/11/2023Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 17/11/2023
Giải đặc biệt 724015829996
Giải Nhất 2789010094
Giải Nhì 6402390147
Giải Ba 48404226455242591935
Giải Bốn 9587329382918091339587250518855517986380677175302525554631042455477464
Giải Năm 54350734
Giải Sáu 633789004387337842551495
Giải Bảy 042056
Giải Tám 2415
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
04, 09, 00
15
23, 24
35, 37
45, 42
50
73, 79
82, 85, 87
90, 95
Xổ số Ninh Thuận
04, 09, 00
15
23, 24
35, 37
45, 42
50
73, 79
82, 85, 87
90, 95
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 16/11/2023Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 16/11/2023Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 16/11/2023
Giải đặc biệt 835628249035983396
Giải Nhất 285101679870731
Giải Nhì 596357555840496
Giải Ba 081779348141513567649709840581
Giải Bốn 753566230450561762156788060398190877910987469044323562516971427202876725758621384016799334167547389958211
Giải Năm 650669118507
Giải Sáu 438780471648694185016361855186767613
Giải Bảy 233195157
Giải Tám 644549
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
04, 06
10, 15
28
35, 33
47, 48
56
61, 64
77
81, 80, 87, 87
98
Xổ số Quảng Bình
04, 06
10, 15
28
35, 33
47, 48
56
61, 64
77
81, 80, 87, 87
98
Xổ số Quảng Trị
04, 06
10, 15
28
35, 33
47, 48
56
61, 64
77
81, 80, 87, 87
98
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 15/11/2023Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 15/11/2023
Giải đặc biệt 733872803902
Giải Nhất 5379835059
Giải Nhì 6419754245
Giải Ba 82172554324472631363
Giải Bốn 3809838140009351606398799326311969418711430354555928875256929137478552
Giải Năm 38455648
Giải Sáu 240772281668761526891193
Giải Bảy 153917
Giải Tám 4005
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07
28
32, 35, 31
40, 45, 40
53
63, 68
72, 72
98, 97, 98, 99, 94
Xổ số Khánh Hòa
07
28
32, 35, 31
40, 45, 40
53
63, 68
72, 72
98, 97, 98, 99, 94
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 14/11/2023Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 14/11/2023
Giải đặc biệt 312151346995
Giải Nhất 0560696954
Giải Nhì 2316091921
Giải Ba 68450946142317147609
Giải Bốn 2901323607120087487132892239861646309206443342803766236545979205116848
Giải Năm 18654392
Giải Sáu 681687493786140204735331
Giải Bảy 845987
Giải Tám 1249
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
06, 07, 08
14, 13, 16, 12
49, 45
51, 50
60, 63, 65
71
86, 86
92
Xổ số Quảng Nam
06, 07, 08
14, 13, 16, 12
49, 45
51, 50
60, 63, 65
71
86, 86
92
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 13/11/2023Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 13/11/2023
Giải đặc biệt 434308183275
Giải Nhất 4385234529
Giải Nhì 8798621812
Giải Ba 99881143245611345641
Giải Bốn 8525909990548175676950659012324125689271043347404545153742916983929081
Giải Năm 48048698
Giải Sáu 521221394314291358192385
Giải Bảy 690660
Giải Tám 3461
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
08, 04
17, 12, 14
24
32, 39, 34
52, 59, 59, 56
69
86, 81
90, 90
Xổ số Thừa Thiên Huế
08, 04
17, 12, 14
24
32, 39, 34
52, 59, 59, 56
69
86, 81
90, 90
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 12/11/2023Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 12/11/2023Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 12/11/2023
Giải đặc biệt 294353708474821295
Giải Nhất 628445499268717
Giải Nhì 986843121874633
Giải Ba 026052035318954867328204052701
Giải Bốn 841801710980801904453870528201391869938471597948911331947070631365245913420987779161089804392827448763510
Giải Năm 692881132361
Giải Sáu 754144065852409072234822320321031633
Giải Bảy 503505418
Giải Tám 274435
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
05, 09, 01, 05, 01, 06, 03
28, 27
44, 45, 41
53, 53, 52
84, 80, 86
Xổ số Kon tum
05, 09, 01, 05, 01, 06, 03
28, 27
44, 45, 41
53, 53, 52
84, 80, 86
Xổ số Thừa Thiên Huế
05, 09, 01, 05, 01, 06, 03
28, 27
44, 45, 41
53, 53, 52
84, 80, 86
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 11/11/2023Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 11/11/2023Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 11/11/2023
Giải đặc biệt 029456243185296872
Giải Nhất 792658046470068
Giải Nhì 766774925684057
Giải Ba 694018890427033132044922756672
Giải Bốn 948120822020621223125849554582131987163392821941084392257136491966809593887150059291148620017873643713173
Giải Năm 873335162679
Giải Sáu 104592740965651801754729147826117189
Giải Bảy 161827540
Giải Tám 479871
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
01, 04
12, 12
20, 21
33
45, 47
56
65, 65, 61
77, 74
82
95, 98
Xổ số Đắk Nông
01, 04
12, 12
20, 21
33
45, 47
56
65, 65, 61
77, 74
82
95, 98
Xổ số Quảng Ngãi
01, 04
12, 12
20, 21
33
45, 47
56
65, 65, 61
77, 74
82
95, 98
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 10/11/2023Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 10/11/2023
Giải đặc biệt 123076317566
Giải Nhất 9147308005
Giải Nhì 1010075911
Giải Ba 78323144910707967310
Giải Bốn 5973718137834282066501751937265408259099349270518968308175740563913726
Giải Năm 06150341
Giải Sáu 145982720599336719627865
Giải Bảy 640546
Giải Tám 8999
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
00
15
23, 28, 26
37, 37
40
51, 59
65
76, 73, 72
82, 89
91, 99
Xổ số Ninh Thuận
00
15
23, 28, 26
37, 37
40
51, 59
65
76, 73, 72
82, 89
91, 99
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 09/11/2023Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 09/11/2023Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 09/11/2023
Giải đặc biệt 393574769730130076
Giải Nhất 596774631102861
Giải Nhì 577125560456792
Giải Ba 734524209114806210964634370060
Giải Bốn 217185387868409541875168674765676158165268286155599619102410423513199538939970986709103530014866401012405
Giải Năm 121960422562
Giải Sáu 261650919712398429665223095512279473
Giải Bảy 034750362
Giải Tám 329397
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
09
12, 18, 15, 19, 16, 12
34, 32
52
65
74, 77, 78
87, 86
91, 91
Xổ số Quảng Bình
09
12, 18, 15, 19, 16, 12
34, 32
52
65
74, 77, 78
87, 86
91, 91
Xổ số Quảng Trị
09
12, 18, 15, 19, 16, 12
34, 32
52
65
74, 77, 78
87, 86
91, 91
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 08/11/2023Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 08/11/2023
Giải đặc biệt 393019132963
Giải Nhất 2892663154
Giải Nhì 8864462786
Giải Ba 53032402242839838250
Giải Bốn 3142615388720549075693054265844244679717540279580538620400154904977312
Giải Năm 48946126
Giải Sáu 791501316588245462886128
Giải Bảy 670047
Giải Tám 7626
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
19, 15
26, 24, 26
32, 31
44, 46
54, 56, 54
70, 76
88, 84, 88
94
Xổ số Khánh Hòa
19, 15
26, 24, 26
32, 31
44, 46
54, 56, 54
70, 76
88, 84, 88
94
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 07/11/2023Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 07/11/2023
Giải đặc biệt 538932902182
Giải Nhất 0107025067
Giải Nhì 2924509957
Giải Ba 13108505757713129641
Giải Bốn 5763430103127969218914305214461678223087044254430734222076291255132341
Giải Năm 73615371
Giải Sáu 261002935064367704705415
Giải Bảy 370009
Giải Tám 3251
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
08, 03, 05
10
32, 34, 32
45, 46
61, 64
70, 75, 70
89, 82
96, 93
Xổ số Quảng Nam
08, 03, 05
10
32, 34, 32
45, 46
61, 64
70, 75, 70
89, 82
96, 93
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 06/11/2023Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 06/11/2023
Giải đặc biệt 372081451974
Giải Nhất 5310716214
Giải Nhì 2350009128
Giải Ba 23963945214424982003
Giải Bốn 3861957972665994501207937102624282591264359081565616991440817845035198
Giải Năm 79890425
Giải Sáu 932969031528833920905302
Giải Bảy 173277
Giải Tám 7039
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
07, 00, 03
19, 12
21, 25, 29, 28
37
63, 62
72, 73, 70
81, 89
99
Xổ số Thừa Thiên Huế
07, 00, 03
19, 12
21, 25, 29, 28
37
63, 62
72, 73, 70
81, 89
99
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 05/11/2023Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 05/11/2023Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 05/11/2023
Giải đặc biệt 508714399236802913
Giải Nhất 221282508583778
Giải Nhì 588393853649806
Giải Ba 936937708595368526245702389302
Giải Bốn 305713129917022302110226783484280922572380056372541471987953556659533923876330249684430716267301237492763
Giải Năm 989614845363
Giải Sáu 901960467742345845109694731882385633
Giải Bảy 674357791
Giải Tám 061715
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
06
14, 11, 19
28, 22
39
46, 42
67
71, 74
85, 84
93, 99, 92, 96
Xổ số Kon tum
06
14, 11, 19
28, 22
39
46, 42
67
71, 74
85, 84
93, 99, 92, 96
Xổ số Thừa Thiên Huế
06
14, 11, 19
28, 22
39
46, 42
67
71, 74
85, 84
93, 99, 92, 96
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 04/11/2023Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 04/11/2023Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 04/11/2023
Giải đặc biệt 605606498917188544
Giải Nhất 602244523992566
Giải Nhì 122397037932142
Giải Ba 086271707428098748404029162873
Giải Bốn 367445687837037000147646101739513504669181359151323560002715087717991705881167731736555296622498861566863
Giải Năm 609810890590
Giải Sáu 536618006149239082717893996771605779
Giải Bảy 692254415
Giải Tám 837312
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
06, 00
14
24, 27
39, 37, 39
44, 49
50
61, 66
74, 78
83
98, 92
Xổ số Đắk Nông
06, 00
14
24, 27
39, 37, 39
44, 49
50
61, 66
74, 78
83
98, 92
Xổ số Quảng Ngãi
06, 00
14
24, 27
39, 37, 39
44, 49
50
61, 66
74, 78
83
98, 92
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 03/11/2023Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 03/11/2023
Giải đặc biệt 851265659770
Giải Nhất 1017331696
Giải Nhì 0588972188
Giải Ba 31462757494905309210
Giải Bốn 0432504189237317619147034638054663118095760889000522925438297063973215
Giải Năm 78605929
Giải Sáu 686627893577504752687271
Giải Bảy 390462
Giải Tám 2129
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
05
25, 21
31, 34, 31
49
65, 62, 60, 66
73, 77
89, 89, 89
91, 90
Xổ số Ninh Thuận
05
25, 21
31, 34, 31
49
65, 62, 60, 66
73, 77
89, 89, 89
91, 90
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 02/11/2023Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 02/11/2023Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 02/11/2023
Giải đặc biệt 943306652366434240
Giải Nhất 790292860375250
Giải Nhì 014018931010554
Giải Ba 236941771272105882133600294846
Giải Bốn 536382009796611148176609792055926254372935624681748530754352263641698897168177156625365116816309872087214
Giải Năm 396925165774
Giải Sáu 008902298044789125395494693726402039
Giải Bảy 007912883
Giải Tám 758949
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
06, 01, 07
12, 11, 17
29, 25, 29
38
44
55
69
75
89
94, 97, 97
Xổ số Quảng Bình
06, 01, 07
12, 11, 17
29, 25, 29
38
44
55
69
75
89
94, 97, 97
Xổ số Quảng Trị
06, 01, 07
12, 11, 17
29, 25, 29
38
44
55
69
75
89
94, 97, 97

Cập nhật thống kê kết quả {CHANNEL}

loading data